Stoelmassage

Stoelmassage Voor Bedrijven

Wat is stoelmassage?


Steeds meer bedrijven bieden werknemers massage op het werk aan.

Het begint meestal als eenmalige geste of als beloning maar steeds vaker bieden werkgevers het personeel structureel massage aan. Uit diverse studies blijkt dat massage op het werk het verzuim terugdringt en medewerkers motiveert.
En juist de regelmaat van massage versterkt dit resultaat.


Stoelmassage is een krachtig en effectief instrument waardoor mensen zich in korte tijd kunnen ontspannen. De massage is gebaseerd op eeuwenoude Japanse en Chinese massagetechnieken, waaronder Shiatsu. Gedurende 20 minuten worden hoofd, nek, schouders, armen en rug gemasseerd. Dit gebeurt zittend in een speciale stoel en over de kleren heen. Met duimen, handpalmen en ellebogen drukt de masseur op een groot aantal acupressuurpunten. Dit heeft niet alleen een ontspannend effect, het werkt ook preventief en helpt zelfs om bestaande klachten te verlichten. Denk daarbij aan klachten van hoofd- en nekpijn, schouder, rug en elleboog, stress en vermoeidheid.De effecten


Wie zijn medewerkers een stoelmassage gunt, werkt aan een actief gezondheidsbeleid. Immers, de effecten van een stoelmassage zijn groot:

  • Preventie van werkgerelateerde klachten
  • Minder en korter ziekteverzuim
  • Een betere hantering van werkdruk
  • Een betere lichaamshouding en beweging
  • Een beter lichaamsbewustzijn, wat klachten voorkomt
  • Hoofdpijnklachten kunnen verdwijnen.
  • Gemotiveerde, gewaardeerde medewerkers
  • Een betere werksfeer
  • Fiscale voordelen

Stoelmassage bevordert het algehele welzijn van de medewerker maar heeft ook invloed op de manier waarop hij/zij na een productieve werkdag naar huis gaat en genoeg energie over heeft om deel te nemen aan zijn leven buiten het werk.


Investering in het welzijn van uw werknemer vooraf

is goedkoper dan de kosten van verzuim achteraf.

Stoelmassage en de Belastingdienst


Indien wordt voldaan aan een aantal voorwaarden wordt de stoelmassage door de belastingdienst als een vrije verstrekking beschouwd en is als zodanig aftrekbaar van de loonbelasting.


Tevens kan de gefactureerde BTW in mindering gebracht worden op de omzetbelasting. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn als volgt:


•De stoelmassages zijn opgenomen in het Arboplan van de betreffende organisatie en maken in redelijkheid deel daarvan uit

•De stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd

•De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd voor de stoelmassage

Er is geen aanmerkelijke privébesparing van de werknemer


Meer informatie kunt u onder andere vinden in het Handboek Loonheffingen 2012.

19.4 Arbovoorzieningen blz.: 166
19.5 Bedrijfsfitness blz.: 167
19.6 Bewassing, energie en water blz.: 167
19.7 Cafetariaregeling blz.: 168


Massage op het werk

Onderzoek van Freeke de Bresser

Universiteit Maastricht, 30 maart 2006, ID-nummer: 128945

Afstudeerrichting: Arbeid en Gezondheid (Arbeid en Organisatiekunde)

Effecten van stoelmassage, volgens de TouchPro Europe methode, op de ervaren gezondheid van werknemers. Keywords(één woord): stoelmassage, ervaren gezondheid, stress- preventie.


Samenvatting:

In deze studie is onderzocht of een stoelmassage-interventie, effect heeft op de ervaren gezondheid van werknemers. Hiertoe is een gerandomiseerd experiment uitgevoerd bij 76 kantoormedewerkers. De interventiegroep heeft 16 weken, éénmaal(één woord) per week, stoelmassage ontvangen. De controlegroep heeft geen massage ontvangen. Stoelmassage is een drukpuntmassage van hoofd, nek, schouders en armen gebaseerd op Shiatsu. Op twee tijdsmomenten, voor en na de massageperiode, is bij beide groepen de ervaren gezondheid gemeten. Ervaren gezondheid is geoperationaliseerd als psychische vermoeidheid, emotionele reacties en vermoeidheid tijdens het werk, burnout, slaapkwaliteit en klachten aan het

bewegingsapparaat. Uit de resultaten bleek dat bij de interventiegroep psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderd waren ten

opzichte van de controlegroep. Voor de andere uitkomstmaten werden geen effecten gevonden. Er kan geconcludeerd worden dat relatief beperkte interventie een positief effect op psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat teweeg heeft gebracht