Psychotherapeutisch werken


Doelstellingen

De therapie richt zich op

  • het oplossen of hanteren van problemen

  • het vinden van antwoorden op vragen

  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden

  • het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden

  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

  • het ontwikkelen van eigen (zelf)redzaamheid

Psychotherapie is curatief ingesteld. Simpel gezegd is er sprake van een probleem en is het doel van psychotherapie het probleem dragelijk/leefbaar te maken, en indien mogelijk op te lossen

(bron: WikepediA)


Wat is psychotherapeutisch werken?

Een behandelingsmethode en -techniek voor mensen met psychische en/of psychosociale problemen.


Uitwendig gebeurt er in een gewoon psychotherapeutisch gesprek niet zoveel speciaals: er wordt gesproken, geluisterd, gelachen, soms gehuild of woede geuit. Dat zijn de dingen die zich in een ander goed gesprek ook al eens voordoen.


Wat is er dan zo bijzonders aan ?

Het bijzondere is meer onzichtbaar en gaat over wat er gebeurt. Ik stuur het gesprek, ben betrokken en ik hou afstand, mijn kennis en ervaring deel ik met de kennis en ervaring van jou. Jij bent het die veiligheid en respect ervaart en zich kan openstellen en een weg naar verandering of acceptatie kan inslaan. Er wordt stilgestaan bij datgene wat zich voordoet, zowel in het gesprek als in het leven van jou. Er wordt een ruimte geboden waarin jij je vrij kan bewegen, onvoorwaardelijke aandacht en aanvaarding krijgt. Dit zijn de voorwaarden tot verandering.


Ik zelf verander niets, maar door het samen creëren van een gunstig klimaat kom jij in een proces terecht dat verandering teweegbrengt. Er komt meer inzicht, gevoelsontlading en een reorganisatie van jezelf en de omgang met jou omgeving. De zelfregulerende krachten die iedereen, dus ook jij in je hebt, doen gewoon hun werk.


Over de manier waarop men kan veranderen, bestaan verschillende meningen. Deze verschillende meningen geven aanleiding tot verschillende psychotherapieën.


Zo denken sommigen dat het gedrag onbewust gestuurd wordt en dat men dus het onbewuste moet aanpakken; de psychoanalytische richtingen zijn hier een voorbeeld van.Anderen denken dat gedragsverandering moet geleerd worden door oefening. De gedragstherapie werkt op deze manier.Er zijn er die denken dat alle verandering vertrekt van het lichaam. Lichaamsgerichte therapieën maken van deze denkwijze gebruik. Nog een andere richting denkt dat alles te maken heeft met het scheppen van een kader van onvoorwaardelijke acceptatie waardoor de cliënt zichzelf kan vinden en kan genezen.

Het geneeskundige denken vertrekt van het idee dat het feitelijk de hersenen zijn die gestoord zijn. Aangepaste medicatie zou hier moeten kunnen helpen. En dan zijn er nog tientallen, andere richtingen die een mengeling zijn van de vorige, of meer gebruik maken van alternatieve of spirituele gedachten.


Ik heb niet een bepaalde richting of aanhanger van één stroming. Alles hangt af van de persoon die tegenover mij plaatst neemt op de stoel. Van jou dus.

Intuïtief maak ik gebruik van mijn vaardigheden die ik de laatste 30 jaar heb opgedaan.


Gun je zelf een gesprek en laat ons samen vrijblijvend kijken of mijn manier van werken jouw kan helpen de regie over je eigen leven weer in eigen handen te krijgen.


Enkele voorbeelden van klachten zijn : depressie, concentratiemoeilijkheden, stress, ongewone vermoeidheid, minderwaardigheidsgevoelens, angst, "zenuwen", fobieën, hyperventilatie, huwelijksproblemen, ruzies, gebrek aan seksueel verlangen, seksuele problemen, opvoedingsmoeilijkheden, lichamelijke klachten met een psychische ondergrond (psychosomatische klachten) en nog vele andere.


Maar ook als je een keer behoefte hebt aan een goed gesprek of luisterend oor kun je bij mij terecht.


Ik ben geen BIG geregistreerde psycholoog of psychiater dus mijn behandelingen worden niet vergoed door je Zorgverzekeraar. Het is aan jou om te investeren in jezelf. En geloof me, je bent het waard.

Het begin van verandering begint met het maken van een eerste afspraak.