Geschiedenis

De geschiedenis van Reiki
Reiki komt voort uit het boeddhistische Qigong (deze behoort tot de Yin-richting omdat ze voornamelijk gericht is op vergroting van het innerlijk bewustzijn) met shintoïstische invloeden. Het werd door Mikaomi Usui uit Kyoto in Japan eind 19e eeuw opnieuw ontdekt. Hij gaf het de naam "Rei-Ki" (er bestaat in het Japans geen klank met de R; Rei-ki wordt dus uitgesproken als Lei-Ki). In het Japans betekent het karakter "Rei" heilig, geest, mysterie, gift, natuurgeest of onzichtbare geest. Het karakter Ki betekent: energie, natuur, talent en gewaarwording. Meestal wordt "Reiki" vertaalt als "universele energie".

Mikao Usui
De levensbeschrijving van Mikao Usui is vaag en vol mysteries. Het meeste wat er over hem in het westen bekent is, zijn overgeleverde verhalen en deze zijn soms erg geromantiseerd. Bijna alle boeken over Reiki menen dat Dr. Mikao Usui hoofd van de Doshashi Universiteit in Kyoto was en dat hij later gestudeerd zou hebben aan de Universiteit van Chicago. Mikao Usui zou volgens deze bronnen ook een christen zijn of dit een korte periode zijn geweest. Dit is vreemd te noemen. Japan heeft zich namelijk tot de Meiji-periode bewust geïsoleerd van de rest van de wereld. Op dit moment is in Japan officieel slechts 1% van de bevolking christelijk.

Tussen 1992 en 1994 is Frank Arjava Petter op onderzoek uitgeweest naar het werkelijke verhaal achter Mikao Usui en gaat hij in op het verschil tussen de Reiki-beweging in het Westen en die van Japan. Petter komt in contact met Tsutomu Oishi. Tsutomu Oishi had Reiki geleerd van de moeder van Mikao Usui, één van Usui's naaste leerlingen. Volgens de bronnen over Tsutomu Oishi kan het volgende Reiki-verhaal worden verteld over Mikao Usui.
Mikao Usui had ooit een eigen zaak die op een gegeven moment ter ziele ging, waardoor hij bleef zitten met grote schulden.
In hem leefde echter ook het verlangen om iets te vinden dat belangrijker was dan materieel gewin. Usui mediteerde gewoonlijk bij een waterval op de berg Kurama. Op een dag terwijl hij onder de waterval stond kreeg hij een satori (traditioneel betekende "satori" een glimp in een hogere orde of plotseling inzicht. Het kan niet eenvoudigweg als verlichting vertaald worden).
Enige tijd na deze ervaring op de berg Kurama stichtte hij de "Usui Reiki Ryoho Gakkei " de stichting voor de Usui Reiki Geneeswijze.

Kozo Ogawa
Tijdens Usui's leven werd het lokale Reiki-centrum in Shizuka geleid door Kozo Ogawa. Ogawa was verkoper van schooluniformen zodat hij van school naar school reisde. Hij behandelde elk ziek kind dat hij tegenkwam met Reiki. Ogawa was een van de weinige genezers die van te voren het aantal behandelingen weten die nodig zijn om te genezen. Usui en Ogawa gaven hun studenten vaak kristallen bollen die geladen waren met energie. Deze bollen werden direct op de plaats van de aandoening gelegd, zodat het lichaam sneller zou herstellen. Als de studenten een inwijding hadden onvangen kregen ze tevens een handboek waarin uitgelegd werd wat Reiki was en waarin de symbolen beschreven werden. In dit handboek stonden ook richtlijnen voor het behandelingen van diverse ziektes. Aan het begin van elke Reiki-bijeenkomst sprak Ogawa de vijf Reiki principes uit. Mikao Usui gaf Kozo Ogawa uiteindelijk het voorzitterschap van dit Reiki-centrum.

De Reiki-beweging
Mikao Usui stichtte dus de "Usui Reiki Ryoho Gakkai" met zijn zetel in Tokio en was de eerste voorzitter. Hierna volgde Kozo Ogawa hem op. Tsutomu Oishi (hierboven vermeld als informatiebron voor Petter en kennis van de moeder van Mikao Usui) is indertijd behandeld door Kozo Ogawa en omdat Ogawa geen kinderen had vroeg hij Oishi om de kliniek in Shitzuoha over te nemen. Dit heeft Oishi geweigerd, omdat hij meende dat het genezen van anderen ten kosten zou gaan van zijn eigen energie. Na de benoeming van Kozo Ogawa door Usui zijn er vijf voorzitters geweest te weten: de heren Ushida, Taketomi, Watanabe, Wanami en mevrouw Koyama, die nog steeds voorzitter is.
In de tijd dat Kozo Ogawa voorzitter was, waren zo'n 40 Reiki-scholen in Japan gesticht. Het systeem onderscheidde zes verschillende graden van Reiki. In die tijd werden ongeveer dezelfde symbolen als tegenwoordig gebruikt. Het meestersymbool (dit leer je als je je Mastergraad hebt gehaald) werd in die tijd niet veel gebruikt, omdat de nadruk vooral lag op genezing en niet op meditatie. Het behandelen op afstand werd indertijd ook niet veel toegepast. Dit kwam omdat met foto's werd gewerkt en veel mensen konden zich een foto financieel niet veroorloven.
Kort na de dood van Mikao Usui in 1926 (hij stierf op 62 jarige leeftijd), richtte de stichting een gedenksteen op, waarop meer over het leven van Usui vermeld staat. Deze is geplaatst bij de Saihojitempel in Tokio.
De Reiki-wereld is tegenwoordig in beroering, de ene richting erkent de andere niet en de verstandhouding tussen diverse leraren in de VS en Europa grenst aan oorlog. Alsof Reiki ooit een land, een school een concept of zelfs maar een individu zou toebehoren.
Petter (1998) stelt: "Het streven naar afscheiding komt altijd voort uit de drang van het ego om zelf beter en belangrijker dan anderen te zijn." Petter stelt dat het beter is naar eenheid te streven.

(Bron: "Het Reiki Vuur” van Frank Arjava Petter, 1998)

voor nog meer interessante informatie ga naar : http://www.usui-reiki-ryoho.nl/index.php